O spółce

Podstawowym obszarem działalności spółki Boryszew Commodities Sp. z o.o są projekty o charakterze badawczo-rozwojowym związane z wdrażaniem nowych produktów i technologii przy wykorzystaniu optymalnych rozwiązań projektowych i materiałowych. Korzystając z posiadanej wiedzy, jak również współpracując z uczelniami wyższymi oraz instytutami badawczymi, wprowadzamy innowacje, tworzymy nowe technologie i rozwiązania materiałowe, które w połączeniu z jakością na najwyższym poziomie, podnoszą naszą pozycję rynkową. Pracownicy R&D, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, proponując najskuteczniejsze rozwiązania, tworzą projekty od pomysłu klienta, po wprowadzenie ich w fazę produkcji seryjnej.

Drugim obszarem działalności Spółki jest koordynacja oraz pośrednictwo w zakupie surowców i komponentów dla zakładów produkcyjnych należących do Grupy Boryszew Automotive Plastics.

Boryszew Commodities Sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy Boryszew Automotive Plastics (BAP), którą tworzą podmioty wyspecjalizowane w produkcji seryjnej, wysokiej, jakości części plastikowych dla sektora motoryzacyjnego, wykorzystywanych wewnątrz i na zewnątrz samochodów, w tym galwanizowane i lakierowane elementy z tworzyw sztucznych oraz formy wtryskowe do produkcji tych elementów.

Grupa BAP jest częścią Grupy Kapitałowej Boryszew S.A., notowanej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 1996 roku, która jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce. Grupa Boryszew specjalizuje się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Operuje za pośrednictwem 30 zakładów produkcyjnych i centrów R&D zlokalizowanych Europie, Azji oraz obu Amerykach.

Projekty UE

Aktualnie Boryszew Commodities realizuje projekt pt:

„Opracowanie i wdrożenie zaawansowanych technologii produkcji komponentów oraz ich integracja w formie innowacyjnego panelu drzwiowego przeznaczonego do pojazdów samochodowych.”

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-0365/17
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 1: Wsparcie działań B+R prowadzonych przez przedsiębiorstwa
Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Wartość projektu: 33 195 227,40 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 18 422 387,96 PLN
Okres realizacji: 01.06.2017 – 30.06.2020
Cel projektu: ​Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania elementów wykończenia wnętrza pojazdu samochodowego (obszar​ ​Interior) w postaci innowacyjnego panelu drzwiowego​​.

Rezultatem projektu będzie lekki, zintegrowany panel drzwiowy, wykonany w technologii spieniania przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego.

ZESPÓŁ

Boryszew Commodities Sp. z o.o. stawia na ciągły, wielokierunkowy rozwój. Zarząd Spółki jest świadomy, że najważniejszym i najcenniejszym kapitałem firmy są ludzie. Boryszew Commodities Sp. z o.o. to przede wszystkim profesjonalny i zaangażowany Zespół Specjalistów. Poziom wiedzy pracowników, ich wykształcenie, motywacja oraz otwartość na nowe wyzwania stanowią podstawę sukcesu Spółki.

Kontakt

Dziękujemy za wysłanie wiadomości